Menjaga Anggota Badan dari Maksiat

Segala perbuatan maksiat hendaknya sebisa mungkin dihindari. Dalam bermaksiat yang digunakan adalah anggota badan. Padahal, anggota badan merupakan nikmat dan amanah yang diberikan kepada manusia. Mempergunakan nikmat Allah dalam bermaksiat kepada-Nya merupakan puncak kekufuran. Sedangkan berkhianat terhadap amanat yang dititipkan Allah merupakan perbuatan yang melampaui […]

Perempuan dan Islam: Aminah binti Wahab bin Abi Manaf bin Zuhrah bin Kalab bin Marah bin Ka’ab bin Luai bin Gholib

Perempuan pertama yang akan dibahas dalam seri ini adalah Siti Aminah, Ibunda Rasulullah SAW. Menurut Qirmani, Allah telah menganugerahkan kepada Aminah berupa wajah yang cantik dan sempurna (cantik lahir batin) serta perempuan paling bijaksana dalam kaumnya,  pandai berbicara, ahli balaghoh (ucapannya mengandung sastra), dan tidak […]

Perempuan dan Islam (2)

Dalam beberapa kesempatan, disebutkan perempuan yang  tidak taat pada suaminya maka dia akan dilaknat malaikat. Dalam Islam sebenarnya tidak sesederhana itu. Haruslah dicari tahu penyebab ketidaktaatannya.  Seperti dalam perkara nusyuz atau isteri yang lari dari suaminya. Apabila tidak ada sebabnya, maka tidak boleh  melakukan nusyuz. […]

Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib seorang muslim. Zakat fitrah menyucikan bagi orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan ucapan yang salah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث”. رواه أبو داود “Zakat fitrah itu menyucikan bagi orang yang berpuasa […]