Terima Kasih Nabiku

Terima kasih Nabiku, Untuk perjalanan sangat jauh yang telah Engkau tempuh Untuk ujian kesekian yang telah Engkau tuntaskan Untuk cinta kasihmu yang tak pernah semu Terima kasih… Tanpa perjalanan jauhmu yang menembus langit ketujuh itu Mungkin rakaat sholat akan tetap tujuh puluh Dan bagaimana kami […]