Dunia Seisinya

Aku manusia… Yang berawal dari segumpal tanah dan segumpal darah, Lalu, ditiupkan padanya ruh agar ia mampu bergerak dan menjadi khalifah (pemimpin) bagi dirinya dan orang lain.  Aku manusia… Yang seiring berjalannya waktu, Bertegur sapa dengan dosa-dosa dunia, Melupakan ancaman-ancaman yang nyata, Membiarkan luka batin […]