Struktur Organisasi

Diposting pada

Pengurus PP Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta Periode 2019-2020
Pengasuh

 • Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson

Dewan Pengarah

 • 1. Kepala Madrasah
 • 2. Pembimbing SMK
 • 3. Perwakilan Ustaz
 • 4. Perwakilan Pengurus Pusat
 • 5. Perwakilan Alumni
 • 6. Ketua Demisioner

Ketua

 • Hafidhoh Ma’rufah

Wakil Ketua I

 • Nova Aliyatul Faricha

Wakil Ketua II

 • Iltizamatul Labibah

Wakil Ketua III

 • Cucun Nur Kumala

Sekretaris I

 • Siti Na’immatun Khafidhoh

Sekretaris II

 • Anita Khayatunnufus

Bendahara I

 • Dina Nasicha

Bendahara II

 • Ana Nikmaturrahmah

Bendahara III

 • Imroatun Nafi’ah

Divisi – Divisi

Ketua Rayon
Pengajian Quran
Kebersihan dan Kesehatan
Keamanan
Media dan Publikasi
Ketua Rayon

 1. Rifa Zakiyyatul
 2. Evi Rohyatin Nisa
 3. Fikaoniki Raunoka KH
 4. Riza Ayu Krismawati
 5. Hana Nur Baety
 6. Fathialina Ruhmana
 7. Laelatuz Zakiyah
 8. Anis Lailatul Chasanah

Pengajian Quran

 1. Siti Husnul Fauziyah (Koord.)
 2. Halawatun Nashihah
 3. Ummi Hanik
 4. Irdlonia Robba
 5. Ellya Rochayati
 6. Imroatun Azizah
 7. ‘Azmi Sulha

Kebersihan dan Kesehatan

 1. Fitria Nurhasanah (Koord.)
 2. Nur Faridah
 3. Anggun Syahdila Darma
 4. Nova Khairina
 5. Fatiha MF
 6. Lia Ilfana
 7. Ninah Pujiyasa
 8. Listriyah

Keamanan

 1. Reni Wahyuni (Koor.)
 2. Ika Ratna
 3. Mahfirah Farah
 4. Nur Kholifah Akrom
 5. Zeni Rizkiyati
 6. Tri Wulandari
 7. Nur Hidayatur Rohmah
 8. Nispu Karomatul Aulia
 9. Ilmi Rizki
 10. Rizki M. Nahriyah
 11. Rohmatun Nafi’ah

Media dan Publikasi

 1. Qorry Aina Fitroh (Koord.)
 2. Anu’ma Syifaus Safa’ah
 3. Erfika Qotrunnada
 4. Alifia Dityasari
 5. Mawar Lana Aktavia
 6. Dewi Habibatul A.

Ibadah Jam’iyyah
Pengembangan Ekonomi
Pengembangan Sumber Daya Santri
Tahfiz
Perpustakaan
Ibadah Jam’iyyah

 1. Aprilia Afita Cindy (Koord.)
 2. Laily Nurfatima
 3. Zaharo Naelul Muna
 4. Hani Fadila
 5. Cipta Rohmatun Ikrimah
 6. Rifa’atul Istifaiyyah
 7. Nabila Ayu Ningrum
 8. Dewi isnawati
 9. Badrul Lailatuz Zahro
 10. Peni Nur Nilamsari

Pengembangan Ekonomi

 1. Vivi Rinardi (Koord.)
 2. Yatuni
 3. Asya Inayatul Faizah
 4. Nurul Lutfiana Ulfa
 5. Nur Sofi Wulandari
 6. Kusuma Nur Baiti

 

Pengembangan Sumber Daya Santri

 1. Mustakhiqqul Jannah (Koord.)
 2. Af’idatul Muzayyanah
 3. Fitria Nur F.O
 4. Karmila
 5. Etika Sulvi Nurul H.
 6. Hana Rohmatun K. N.
 7. Siti Nafisah

Tahfiz

 1. Naharin Nur Fadhilah (Koord.)
 2. Asmak Anisah
 3. Salma Kamiliyah
 4. Milla Zulfatul A.
 5. Ika Mushlihatun N. A

Perpustakaan

 1. Qurrotul A’yun (Koord.)
 2. Rydha Nujumul Laily
 3. Wulan Eldasari
 4. Nidia Al Barida
 5. Avita Rahmayanti
 6. Elma Nafiatul M