Apakah di Alam Kubur Terdapat Nikmat dan Siksa ?

Diposting pada 99 views

Beberapa orang yang menasabkan diri kepada agama Islam mengingkari adanya siksa dan nikmat kubur. Padahal keingkaran mereka ini menunjukkan kebodohan yang keji terhadap agama mereka. Karena sesungguhnya Al-Kitab (Alquran) dan As-Sunnah, keduanya membicarakan tentang apa yang ada di dalam kubur baik berupa kenikmatan maupun siksa, yang mana seorang muslim tidak akan berani untuk mengingkarinya. Berikut ini penjelasan tentang nikmat dan siksa kubur. Allah swt berfirman,

 “Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras“(Al-Mukmin:46).

Kita memahami ayat ini bahwa Fir’aun dan kaumnya ditampakkan neraka (siksa) di waktu pagi dan petang. Dan “Al-‘Ardzu” (ditampakkannya siksa) ini tidaklah tersepikan (atas 3 penafsiran), adakalanya di dalam dunia, atau di dalam alam kubur, atau di dalam neraka. Adapun di dunia, hal itu (ditampakkannya siksa) tidaklah terjadi secara pasti (karena Fir’aun tidak disiksa di waktu pagi dan petang di dunia).

Adapun di akhirat,  ayat yang menjelaskan tentang keadaan mereka di sana yaitu pada ayat :

(Dikatakan kepada malaikat): “Masukkanlah Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras”.

Demikianlah, “Al-‘Ardzu” (ditampakkanya siksa) ini tidaklah terjadi di dalam akhirat, dan ketika hal itu tidak terjadi di dalam dunia dan akhirat, maka jelaslah bahwa hal itu (Al-Ardzu – ditampakkannya disiksa) terjadi di dalam alam kubur. Dan ini merupakan dalil Al-Kitab (Al quran) atas apa yang kita katakan.

Beberapa hadist yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur adalah sebagai berikut. Imam Syaikhon, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga Imam Nasa’i telah meriwayatkan :

Sesungguhnya Rosulullah SAW keluar setelah terbenamnya matahari, Beliau mendengar suara kemudian Beliau berkata, “Orang yahudi telah disiksa di dalam kuburnya””.

Imam Nasa’i dan Imam Muslim telah meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW bersabda :

Jika saja kalian tidak saling dikubur, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia memberikan pendengaran kepada kalian tentang siksa kubur“.

Imam Syaikhon (Imam Bukhari dan Imam Muslim), Imam Tirmidzi, Imam Nasa’i, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan :

Baca Juga:  Harlah ke-108 PP Al Munawwir Krapyak Resmi Dibuka

Sesungguhnya Rosulullah SAW melewati dua kuburan, kemudian Beliau berkata, “Sesungguhnya keduanya di siksa, dan keduanya tidaklah disiksa dalam masalah yang besar [Maksudnya dalam penglihatan manusia]. Adapun salah satu dari keduanya maka dia (disiksa karena) berjalan dengan namimah (adu domba), sedangkan yang lainnya maka dia (disiksa karena) tidak menutupi kencingnya. Kemudian Rosulullah SAW mengambil kayu basah, Beliau memotongnya menjadi dua, Beliau menamcapkan pada ini (kuburan satu) dengan satu (potong kayu basah itu) dan pada ini (kuburan lainnya) dengan satu (potong kayu basah lainnya). Kemudian Rosulullah SAW berkata, “Semoga diringankan dari keduanya selama kedua kayu ini tidak kering“”.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Hanik, pelayan Sayyidina Ustman bin Affan ra :

Sesungguhnya tuan kami, Ustmanra, ketika dia berhenti di atas kubur maka dia menangis sehingga jenggotnya basah. Dikatakan kepadanya : “Mengapa kamu mengingat surga dan neraka tetapi kamu tidak menangis, sedangkan kamu mengingat kubur kemudian kamu menangis ?”. Kemudian dia menjawab, “Sesungguhnya aku mendengar Rosulullah SAW bersabda, “Alam kubur adalah tempat awal dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seseorang selamat dari alam kubur, maka apa yang sesudahnya lebih mudah daripadanya. Dan jika seseorang tidak selamat dari alam kubur, maka apa yang sesudahnya lebih kejam daripadanya”. Dan aku mendengar Beliau bersabda, “Aku tidak pernah melihat pemandangan apapun kecuali alam kubur lebih mengerikan””.

Dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab Hujjah Aswaja mengatakan, Imam Ibnu Majah dan lainnnya meriwayatkan, Sahabat Ustman bin Affan ra ketika seseorang yang mana orang-orang menurunkannya ke dalam kubur, beliau bernyanyi :

Jika kamu selamat dari alam kubur, maka kamu selamat dari perkara yang besar – Dan jika tidak, maka sesungguhnya aku tidak nyangka bahwa kamu adalah orang yang selamat“.

Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Anas dari sahabat Baro’ bin ‘Azibra, berkata :

Kami bersama Nabi SAW dalam masalah jenazah, kemudian Beliau duduk di pinggir kubur dan menangis, ikutlah menangis para sahabat, sehingga tanah menjadi basah. Beliau bersabda, “Wahai saudara-saudaraku, seperti halnya ini (penghuni kubur) maka persiapkanlah diri kalian”“.

Baca Juga:  Menilik Kembali Urgensi Puasa

Dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa’i meriwayatkan bahwa :

Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba tatkala diletakkan di dalam kuburnya, sahabat-sahabatnya berpaling, sehingga dia mendengar suara sandal mereka, ketika mereka meninggalkannya maka datanglah dua malaikat dan mendudukkannya, kemudian keduanya bertanya kepadanya : “Apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW ?. Adapun jika seorang mukmin, maka dia menjawab, “Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan rosul-Nya”. Maka dikatakan, “Lihatlah tempatmu dari neraka yang telah digantikan Allah dengan tempat dari surga”. Kemudian dia melihat kedua (tempat) itu bersamaan. Dan adapun orang kafir dan orang munafik, maka dia berkata, “Aku tidak tahu, aku berkata apa yang dikatakan oleh orang-orang”. Maka dikatakan, “Kamu tidak mengetahui dan tidak membaca, kemudian dia dipukul dengan palu dari besi di antara kedua telinganya, maka dia menjerit yang mana makhluk di sekitarnya mendengarkannya (jeritan itu),kecuali jin dan manusia“.

Hadist ini menetapkan sesuatu lain selain tujuan terjemahan (selain masalah adzab dan siksa kubur), yaitu pertanyaan kubur. Pertanyaan tentang siapa Tuhan kita yang Maha Luhur lagi Maha Mulia dan agama kita telah sampai di dalam hadist-hadist lain, sebagai tambahan pertanyaan tentang siapa nabi kita. Dan pertanyaan ini merupakan fitnah kubur yang mana Allah yang Maha Luhur berfirman di dalamnya :

Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki“. (QS. Ibrahim : 27).

Dan di dalam perkiraan ini merupakan kecukupan di atas kecukupan bagi seorang muslim yang menginginkan sampai pada kebenaran dari jalannya. Dan hanya Allahlah yang Maha Pemberi Pertolongan pada jalan yang paling lurus, maka kami meminta kepada-Nya yang Maha Luhur untuk mendapatkan pertolongan yang baik, petunjuk, kesehatan, dan khusnul khatimah, amiin.

 

Oleh: Novia Anggraeni